Společnost Marlene Film,s.r.o. byla založena k výrobě a vzniku filmu Pohádkář. Společnost byla zapsána v  obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 198110.

Společnost Marlene film s.r.o se mimo filmových aktivit zabývá produkční činností na různých projektech. Jedním ze zásadních momentů společnosti je činnost charitativní, kdy majitelky společnosti působí jako viceprezidentky v Dámském klubu při Hospodářské komoře České republiky.